• 513 769 362
  • idclinic@idclinic.eu

 

Porada hepatologiczna 200 zł

Porada z zakresu medycyny podróży 200 zł

Porada z zakresu chorób wewnętrznych 200 zł

Porada z zakresu gastroenterologii 200 zł

FibroScan 300 zł

USG jamy brzusznej 200 zł

Biopsja wątroby 650 zł

Flebektomia (krwioupust) 100 zł

Iniekcja podskórna 4 zł

Iniekcja domięśniowa 5 zł 

 
Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 9 zł /str.(*)

Kopia dokumentacji medycznej 0,30 zł /str.(*)

 

Wyjaśnienie pojęć 

Wyciąg – skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej

Odpis – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem

Kopia – dokument utworzony przez odwzorowanie oryginału dok. medycznej w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)

(*) Podstawa: Ustawa z dnia 26 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2017 Poz.836