• 513 769 362
 • idclinic@idclinic.eu

 

ID Clinic jest jednym z wiodących ośrodków prowadzących badania kliniczne w Polsce.

Badania prowadzone są od początku funkcjonowania ID Clinic.

Kierownikiem Ośrodka Badań Klinicznych jest dr hab. n. med. Ewa Janczewska, która zajmuje się badaniami klinicznymi od 2001 roku.

Posiadamy certyfikowany, specjalistyczny sprzęt do prowadzenia badań klinicznych.

 

Certyfikaty, specjaliści

Nasz personel badawczy posiada wymagane certyfikaty ICH/GCP (opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji międzynarodowy standard naukowy i etyczny dotyczący badań klinicznych), oraz IATA (certyfikat dotyczący standardów transportowania materiału biologicznego).

W skład zespołu badawczego ID Clinic, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych, wchodzą:

 • lekarze specjaliści
 • koordynatorzy badań klinicznych
 • oraz personel pielęgniarski

 

Audyty

Pozytywne wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych (w tym FDA – amerykańskiej rządowej Agencji Żywności i Leków) potwierdzają jakość wyposażenia ośrodka oraz pracy zespołu badawczego.

 

Wskazania

W ID Clinic prowadzone są badania (fazy I-IV) w następujących wskazaniach:

 • wirusowe zapalenie wątroby typu C
 • wirusowe zapalenie wątroby typu B
 • stłuszczeniowe choroby wątroby: MASLD, MASH (dawniej NAFLD, NASH)
 • pierwotne zapalenie dróg żółciowych (PBC)
 • pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC)
 • alkoholowe zapalenie wątroby
 • marskość wątroby (wodobrzusze, ACLF)
 • rak wątrobowokomórkowy
 • Clostridioides difficile
 • szczepienia przeciwko pneumokokom
 • trombocytopenia